Боловсрол

 • 1996-2000 онд МУБИС, Математик-Мэдээлэл Зүйн Багш 
 • 2013 онд  Удирдлагын Академи, Төрийн Удирдлагын Менежер 
   

Ажлын туршлага

 • 2001-2002 онд Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 1-р сургуульд Багш 
 • 2014-2016 онд ИНЕГ-ын ажилтан, мэргэжилтэн,ахлах мэргэжилтэн
 • 2016-2020 онд  ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвийн ахлах мэргэжилтэн, дэд захирал 
 • 2020-оноос Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөдөлмөрийн аюулгуй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга 
   

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ийн төлөөлөгч