Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн Ажлын алба

  • АЖЛЫН АЛБА

Ажлын албаны дарга О.Гансүх

  • ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Дарга О.Мягмарсүрэн

Хүний нөөц, бичиг хэргийн мэргэжилтэн Г.Эрхэмбаяр

Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Мягмар

Захиргаа зохион байгуулалтын ахлах мэргэжилтэн

Нярав Энхтүвшин

Хуралдаан, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Цэнгэлмаа

Хурлын хороо, шагнал хариуцсан ажилтан Н.Булган

Зөвлөлийн хуралдаан, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан Г.Мөнхсайхан

Зураглаач, тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан Б.Батцогт

Жолооч Ш.Баттулга

  • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС

Дарга Г.Түвшинбаатар

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Уртнасан

Хяналт үнэлгээ, шашин хариуцсан мэргэжилтэн Н.Долгорсүрэн

Хуулийн сурталчилгаа хариуцсан ажилтан 

Гадаад харилцааны ажилтан Г.Марал

Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, иргэдийн нийтийн хурал хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Золжаргал

Иргэдийн оролцоо, олон нийттэй харилцах ажилтан Х.Отгонхүү

  • ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

ГХУСАЗСЗ-ийн Ажлын албаны дарга Э.Батмөнх

Хуулийн судалгаа, олон нийтийн ажил хариуцсан ажилтан Б.Номингэрэл

Хуулийн сургалт сурталчилгаа, эргүүл хариуцсан ажилтан А.Үлэмж

  • УЛС ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛТАН

Хурлын даргын шуурхай асуудал хариуцсан ажилтан Э.Халиун

Намын бүлэг хариуцсан ажилтан Д.Баасандорж


Powered by Froala Editor