Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн Ажлын алба

Хэлтэс, алба

Албан тушаал

Нэр

1

ХУД-ийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Г.Батсайхан

2

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга

О.Гансүх

3

Хуралдаан зохион байгуулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга

О.Мягмарсүрэн

4

Захиргаа, дотоод зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхсайхан

5

Хуралдаан, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Цэнгэлмаа

6

Хүний нөөц, бичиг хэргийн мэргэжилтэн

Г.Эрхэмбаяр

7

Зөвлөлийн хуралдаан, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Отгонхүү

8

Хурлын хороо, шагнал хариуцсан ажилтан

Н.Булган

9

Зураглаач, тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан

Б.Батцогт

10

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Мягмар

11

Нярав, архивын ажилтан

Л.Энхтүвшин

12

Жолооч

Ш.Баттулга

13

Хууль эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Г.Түвшинбаатар

14

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ц.Уртнасан

15

Хяналт үнэлгээ, шашин хариуцсан мэргэжилтэн 

Н.Долгорсүрэн

 16

Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, иргэдийн нийтийн хурал хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Золжаргал

17 

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн 

Г.Марал

18 

Хуулийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

З.Гэрэлт-Үжин

Powered by Froala Editor