Боловсрол

 • Хан-Уул дүүргийн 18-р дунд сургууль
 • Бизнесийн Дээд Сургууль – Бизнесийн Удирдлагийн Менежер
 • МУБИС– Боловсролын Удирдлагын Магистр 
   

Ажлын туршлага

 • 2019 оноос шинээр байгуулагдсан Хан-Уул Дүүргийн 21-р хороооны засаг дарга
 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст мэргэжилтэн
 • “Агаарын гол констракшн” ХХК-д менежер 
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч 
   

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын төлөөлөгч