Боловсрол

 • 1993-2003 онд Нийслэлийн 67-р дунд сургууль
 • 2003-2007 онд Билиг Дээд Сургууль
 • 2009 онд БНСУ-ын Барилгын Үндэснийй Корпорацид Хот зохион байгуулалтын чиглэлээр суралцсан
 • 2019 онд Удирдлагын Академид магистрантур
   

Ажлын туршлага

 • 2009 онд ОССКорпораци мэргэжилтэн
 • 2013 оноос УБЗЗАГазар мэргэжилтэн
   

Гавьяа шагнал

 • Нийслэлийн МАН-ын 90 жилийн ойн медаль
 • Медаль Барилга Хот Байгуулалтын Яамны “Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан“ тэмдэг
 • 2015 онд  Нийслэлийн Засаг Даргын өргөмжлөл
 • 2017 онд  Нийслэлийн Хурлын Шагнал
 • 2018 онд  Нийслэлийн Засаг Даргын өргөмжлөл 
   

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • 2011 онд МАН-ын гишүүн “Хан-Уул Хөгжил” ТББ-ын тэргүүлэгч
 • 2014 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн МАН-ын Хорооны гишүүн
 • 2015 онд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн НАМЗХ-ны тэргүүлэгч
 • 2016 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч