Боловсрол

  • 2001 онд ШУТИС-ийн Уул Уурхайн сургууль Газар зохион байгуулагч

Ажлын туршлага

  • 2001 онд ХУД-ийн ЗДТГ-т 9-р хорооны газар зохион байгуулагч
  • 2010 онд ИНЕГ-ын Тамгын Хэлтэст мэргэжилтэн
  • 2012 онд ИНЕГ-ын ААХҮХ-ийн эрхлэгч
  • 2016 онд ИНЕГ-ын харъяа ОХЗЛ-т газар зохион байгуулалтын инженер
  • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч

Гавьяа шагнал

  • Их Монгол Улсын 800 жилийн ойн медаль
  • Газрын Харилцааны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг

Гадаад хэлний мэдлэг

Орос, Англи

Сонгуульт ажил

  • Нийслэлийн Хан-Уулын Дүргийн МАН-ын Хорооны 85-р үүрийн дарга
  • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгч