Хийгдэсэн ажил

Гүйцэтгэсэн ажил

"Замын хөдөлгөөн цагаан толгой 2024" тэмцээнийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.

Унших
“Хамтын оролцоо” сургалтыг 2024 оны 03 дугаар сарын 05,06-ны өдрүүдэд дүүргийн ерөнхий боловсролын 26, 60 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.

“Хамтын оролцоо” сургалтыг 2024 оны 03 дугаар сарын 05,06-ны өдрүүдэд дүүргийн ерөнхий боловсролын 26, 60 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.

Унших
“НОГООН ГЭРЭЛ-ЦАГААН ШУГАМ 2023” тэмцээн зохион байгуулагдлаа.

“НОГООН ГЭРЭЛ-ЦАГААН ШУГАМ 2023” тэмцээн зохион байгуулагдлаа.

Унших

"ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ 2023" дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо

Унших

"Үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт боллоо

Унших
“Хүүхэд таныг хамгаалъя” арга хэмжээ

“Хүүхэд таныг хамгаалъя” арга хэмжээ

Унших
“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

Унших
Цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав

Цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав

Унших
“Асуудал шийдэл - 2023” илтгэл, мэтгэлцээний тэмцээн

“Асуудал шийдэл - 2023” илтгэл, мэтгэлцээний тэмцээн

Унших
Хороодын хамтарсан багийн чадавхжуулах сургалт

Хороодын хамтарсан багийн чадавхжуулах сургалт

Унших

"Экологи байгаль хамгаалагч сургагч багш бэлтгэх" сургалт

Унших
“Бид нэг гэр бүл” сургалт

“Бид нэг гэр бүл” сургалт

Унших