Хийгдэсэн ажил

Гүйцэтгэсэн ажил

“НОГООН ГЭРЭЛ-ЦАГААН ШУГАМ 2023” тэмцээн зохион байгуулагдлаа.

“НОГООН ГЭРЭЛ-ЦАГААН ШУГАМ 2023” тэмцээн зохион байгуулагдлаа.

Унших

"ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ 2023" дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо

Унших

"Үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх" сургалт боллоо

Унших
“Хүүхэд таныг хамгаалъя” арга хэмжээ

“Хүүхэд таныг хамгаалъя” арга хэмжээ

Унших
“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

Унших
Цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав

Цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав

Унших
“Асуудал шийдэл - 2023” илтгэл, мэтгэлцээний тэмцээн

“Асуудал шийдэл - 2023” илтгэл, мэтгэлцээний тэмцээн

Унших
Хороодын хамтарсан багийн чадавхжуулах сургалт

Хороодын хамтарсан багийн чадавхжуулах сургалт

Унших

"Экологи байгаль хамгаалагч сургагч багш бэлтгэх" сургалт

Унших
“Бид нэг гэр бүл” сургалт

“Бид нэг гэр бүл” сургалт

Унших