ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Дарга, тэргүүлэгчид, төлөөлөгчид, ажлын алба

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Баасангийн Цэрэн

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Намсрайн Наранцацрал

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Дэмбэрэлийн Уранцэцэг

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Цэнээгийн Ган-Эрдэнэ

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Пүрэвжавын Ганзориг

ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Бямбасүрэнгийн Жагар

ИТХ-ын Тэргүүлэгч