Хорооны Иргэний Танхимын дарга нар

Иргэн бүрийн санал чухал

И. овогтой Сарангэрэл

1-р хорооны Засаг дарга

80003097 info@khan-uul.ub.gov.mn # #

Э. овогтой Насан-Очир

2-р хорооны Засаг дарга

99792733 info@khan-uul.ub.gov.mn

С. овогтой Батхишиг

3-р хорооны Засаг дарга

99184436 info@khan-uul.ub.gov.mn

О. овогтой Ганхуяг

4-р хорооны Засаг дарга

88080763 info@khan-uul.ub.gov.mn

П. овогтой Наран

5-р хорооны Засаг дарга

95256866 info@khan-uul.ub.gov.mn

А. овогтой Сүххишиг

6-р хорооны Засаг дарга

99002560 info@khan-uul.ub.gov.mn