Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн Ажлын алба

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга Н.Буянхишиг

1. Хууль эрх зүй, олон нийттэй харилцах хэлтэс-26 хүн

 • Хэлтсийн дарга Г.Түвшинбаатар
 • Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
 • Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн-1
 • Хуулийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн-1
 • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан-1
 • Иргэний танхим хариуцсан мэргэжилтэн-21

2. Хуралдаан зохион байгуулалтын хэлтэс-5

 • Хэлтсийн дарга П.Амартүвшин
 • Хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн-2
 • Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан-2
 • Зураглаач тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн-2

3. Санхүү, захиргааны хэлтэс-10

 • Хэлтсийн дарга О.Мягмарсүрэн
 • Ерөнхий нягтлан бодогч-1
 • Тооцооны нягтлан бодогч-1
 • Хүний нөөцийн мэргэжилтэн-1
 • Бичиг хэрэг, архивын ажилтан-1
 • Нярав-1
 • Хурлын даргын шуурхай асуудал хариуцсан ажилтан-1
 • Жолооч-3