Боловсрол

  • 1997-2002онд  ХААИС-ийн   Ургамал зүйч  -Агрономич
  • 2018-2019онд   Хүний  нөөцийн  менежер
     

Ажлын туршлага

  • 2004-2006 онд Оргилуун супер  маркет, зохион байгуулагч, нярав
  • 2008-2018  онд  Хүнсний ногооны үр ХХК  агрономич
  • 2018-2020  оноос  Зөөлөн  хараат ХХК-д  ерөнхий агрономич
     

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

  • 2020  оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын  төлөөлөгч