Боловсрол

 • 1997-2002онд  ХААИС-ийн   Ургамал зүйч  -Агрономич
 • 2018-2019онд   Хүний  нөөцийн  менежер
   

Ажлын туршлага

 • 2004-2006 онд Оргилуун супер  маркет, зохион байгуулагч, нярав
 • 2008-2018  онд  Хүнсний ногооны үр ХХК  агрономич
 • 2018-2020  оноос  Зөөлөн  хараат ХХК-д  ерөнхий агрономич
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч
   

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • 2020  оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын  төлөөлөгч