Гэмт хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх
ажлыг зохицуулах Салбар зөвлөл

Хэлтэс, Алба

Албан тушаал

Нэр

1

ХУД-ийн Гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл

ГХУСАЗСЗ-ийн Ажлын албаны дарга

 

 

 

2

Хуулийн судалгаа, олон нийтийн ажил хариуцсан ажилтан

Б.Номингэрэл 

3

Хуулийн сургалт сурталчилгаа, эргүүл хариуцсан ажилтан

Г.Халиун

Powered by Froala Editor