Боловсрол

 • ҮБТДСургууль Багш мэргэжил
 • МУИС-ийн Улс Төр Судлалын анги, Улс төр судлаач 
   

Ажлын туршлага

 • 2005 онд Мах маркет менежер 
 • 2005-2016 онд “Сор Сүрэг” ХХК-д менежер 
 • ХУД-ийн МАН-ын хорооны гишүүн
 • ХУД-ийн МАН-ын Хорооны 86-р үүрийн дарга
 • Нийслэлийн МАН-ын Хорооны гишүүн
 • Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын төлөөлөгч
   

 

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн МАН-ын хорооны гишүүн 
 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн МАН-ын Хорооны 86-р үүрийн дарга 
 • Нийслэлийн МАН-ын Хорооны гишүүн 
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын төлөөлөгч