Гамшгийн эрсдлийг бууруулах
орон нутгийн зөвлөл

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа гэж гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгах, гамшгийг хохирол багатай даван туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэлнэ. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаа нь гамшгийн өмнөх үйл ажиллагаа бөгөөд урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд тулгуурлана. 

Гамшгийн эрсдлийг бууруулах зорилгоор гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл нь дараахь арга хэмжээг авна. Үүнд: 

 

  • болзошгүй гамшгийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах;
  • барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг улс, орон нутгийн төсөвт байгууллага, үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын аюулгүй байдлын шаардлага, стандартыг хангах;
  • гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүтцийн болон бүтцийн бус арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

/ “Бүтцийн арга хэмжээ” гэж барилга байгууламж, объект, зам, гүүр, далан болон бусад дэд бүтцийн аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй байдлыг хангах арга хэмжээг ойлгоно.

“Бүтцийн бус арга хэмжээ” гэж хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартыг мөрдөх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах болон бусад арга хэмжээг ойлгоно./

  • гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэх;
  • хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөд гамшгийн эрсдэлийг тооцох.
Бүрэлдэхүүн Албан тушаал Нэр 
Дарга Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаГ.Батсайхан 
Орлогч даргаОнцгой байдлын хэлтсийн даргаД.Бат-Эрдэнэ
Гишүүд Засаг даргын тамгын газрын даргаС.Энхбаяр
Дүүргийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс Ц.Эрдэнэцэцэг
Цагдаагийн газрын даргаТ.Дамбийням
Замын цагдаагийн хэлтсийн даргаГ.Бямбадорж
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргаБ.Алтантуяа
Боловсролын хэлтсийн дарга Ж.Отгонхорлоо
Эрүүл мэндийн төвийн даргаЭ.Бодьцэцэг 
Газрын албаны даргаБ.Батчимэг
Улаан загалмайн хорооны даргаЭ.Наранчимэг
Нарийн бичгийн даргаИргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны даргаО.Гансүх
Хариуцсан мэргэжилтэнДүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гамшгийн эрсдлийн удирдлага, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Т.Одгэрэл

 

Powered by Froala Editor