Боловсрол

 • 2000-2010 онд  Хан-уул дүүрэг 52-р дунд сургууль
 • 2010-2014 онд  Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг бизнесийн сургууль 
   

Ажлын туршлага

 • 2014-2018 онд Улаанбаатар хотын банк эдийн засагч
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч

Гавьяа шагнал

 • 2014 онд Нийслэлийн шилдэг оюутан
 • 2015 онд МЗХ Тэргүүний залуу
 • 2017 онд АЗХ Тэргүүний залуу
 • 2018 онд Нийслэлийн Жуух бичиг
   

Гадаад хэлний мэдлэг

 • Англи Хэл

Сонгуульт ажил

 • 2012-2016 он Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 1-р хорооны  ИНХ-н тэргүүлэгч
 • 2013-2016 он Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн залуучуудын холбооны тэргүүлэгч
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын төлөөлөгч