Боловсрол

 • 2001-2005 онд МУИС-ийн ХҮДС-ийг эдийн засагч 
 • ИЗИС-ийг Эрх зүйч, 
 • Люксенбургийн  эдийн засгийн академи, 
 • Энэтхэг улсын Пүнэ хотын Даатгалын академи
 • 2003-2004 онд МУБИС-ийн Магистр
   

Ажлын туршлага

 • 2000 - 2004 онд “Чингис” ХХК-д ерөнхий менежер
 • 2004 – 2011 онд “Голомт” банкинд  эдийн засагч, ахлах менежер
 • 2008 – 2012 онд  ХУД-ийн ЗДТГ Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны Засаг дарга
 • 2013 оноос Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны  ИНХ-ын дарга
 • 2017 оноос Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч
   

Гавьяа шагнал

Гадаад хэлний мэдлэг

 • Англи хэл 

Сонгуульт ажил

 • 2008, 2012, 2016 онд  Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын Төлөөлөгч