Боловсрол

 • Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар дунд сургууль
 • Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын менежер
 • Инженер менежментийн дээд сургууль- Эдийн засагч
 • Удирдлагын академи - Төрийн удирдлага, магистр зэрэг 
   

Ажлын туршлага

 • 2004-2013 онд Хан-Уул дүүргийн Монгол Ардын Намын хороонд ахлах улс төрийн ажилтанаар
 • 2009 оноос Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны менежерээр ажиллаж байна.
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын Төлөөлөгч
   

Гавьяа шагнал

 • Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн яамны “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг
 • Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”
 • МЗХолбооны “Тэргүүний залуу” медаль
   

Гадаад хэлний мэдлэг

Сонгуульт ажил

 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн МАН-ын гишүүн
 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн НАМЭХ-ны тэргүүлэгч
 • Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн НАМЗХ-ны тэргүүлэгч
 • Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбарыг сэргээн хөгжүүлэх төслийн гишүүн
 • 2020 оноос Нийслэлийн Хан-Уул Дүргийн ИТХ -ын төлөөлөгч