“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

“Ахмад,дунд, залуу” арга хэмжээ

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, Цагдаа, дотоодын цэргийн ахмадын хорооны даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр баталсан “Цагдаагийн байгууллагын ахмад ажилтнуудаас хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөн туслах” ажлын удирдамжийн дагуу “2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ахмад, дунд, залуу үе” аяны нээлт, уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.

Powered by Froala Editor

Сошиалаар түгээх: