"Экологи байгаль хамгаалагч сургагч багш бэлтгэх" сургалтыг зохион байгууллаа.

Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл,дүүргийн Цагдаагийн газар, Монголын Явган алхалтын холбоо, дүүргийн бусад албатуудтай хамтран Хүн бүр байгаль хамгаалагч аяны хүрээнд  иргэд, олон нийтэд байгаль орчин экологийн боловсролыг олгох, Байгаль орчныг хамгаалах хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах,  эко орчныг бүрдүүлэх, явган алхалтыг дэмжих, хог хаягдлын тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх, болзошгүй байгалийн болон бусад аюул эрсдэл гамшиг, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор "Экологи байгаль хамгаалагч сургагч багш бэлтгэх" сургалтыг зохион байгууллаа.

Powered by Froala Editor

Сошиалаар түгээх: