"ХАРИУЦЛАГАТАЙ СОНГОГЧ" БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, БНСУ-ын КОЙКА-гийн дэмжлэгээр "Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь" төслийн хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүрэгт "Хариуцлагатай сонгогч" бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна.

 Уг сургалтыг 2023.09.27-09.28-ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 52 дугаар сургуулийн 25 сурагчдад "ХАРИУЦЛАГАТАЙ СОНГОГЧ" бэлтгэх сургалтыг СЕХ-ны сургагч багш ХУД-ийн ИТХ-ын ХЭЗОНХХ-ийн дарга Г.Түвшинбаатар, дүүргийн ЗДТГ-ын ХЭЗАХ-ийн дарга Ч.Байгаль нар удирдан зохион байгууллаа.

 Сургалтыг багаар ажиллуулах, дүрд тоглуулах, хөгжилтэй суралцах арга хэлбэрээр зохион байгуулж сурагчдад “Сонгууль гэж юу болох, сонгох, сонгогдох эрх, ардчилсан сонгуулийн үндсэн зарчим, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийх, сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагддаг байгууллагуудын эрх, үүрэг болон санал өгөх үйл явц, санал өгөх 7 алхам зэрэг 3 модуль 9 сэдвийн хүрээнд мэдлэг, ойлголтыг өгч сургалтад хамрагдсан сурагчдад сертификат гардууллаа.Powered by Froala Editor

Сошиалаар түгээх: