Eco district imperatives Эко дүүргийн шаардлага стандарт

Eco district imperatives Эко дүүргийн шаардлага стандарт

◊Дэлхийн хотууд сүүлийн 100 жил хамгийн их өсөлттэй байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн хүн амын талаас илүү хувь нь хотод амьдарч байгаа бөгөөд энэ хувь 2050 он гэхэд гуравны хоёр болж өсөх төлөвтэй байна.

Хотжилтыг дэмжихийн тулд олон триллион доллар орон нутагт зарцуулагдан дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн тоо асар хурдацтай нэмэгдэж, хот хороолол, худалдааны хороолол, хүрээлэн талбай, түүнчлэн ус, эрчим хүч, тээврийн дэд бүтцийн чухал системийг барьж, сэргээхэд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж байна.

MODERN PROBLEM REQUIRES MODERN SOLUTION

Хүүхдийн төрсөн газар нь тэдний ирээдүйг тодорхойлоход бусад бүх хүчин зүйлээс илүү чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Улс орон бүрд уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэнд болон экологийн доройтол зэрэг аюул тулгараад байна. Асуудлыг шийдвэрлэх гарц нь: “орчин үеийн асуудлыг орчин үеийн аргаар”. 

Авьяас чадвар, залуу боловсон хүчин, хөрөнгө оруулалтыг татах, хүн бүрд эрх тэгш орчин бүрдүүлэн хүлээн авах, соёлын нэгдмэл байдлыг сэргээх, хөгжил цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэх, хурдацтай өөрчлөгдөж буй уур амьсгалд ухаалгаар хариу үйлдэл үзүүлэх өрсөлдөөний давуу талыг бий болгохын тулд хотууд инновацыг тууштай эрэлхийлж дэмжиж байна.

◊ШААРДЛАГА 

Эко дүүрэг, эко хот төлөвлөлтийн үндэс нь эрх тэгш байдал, тэсвэртэй байдал, уур амьсгалын хамгаалалт юм. Эдгээр нь урт хугацааны тогтвортой байдлын зайлшгүй тулгийн чулуунууд юм.

®ХӨРӨНГӨ

Энэхүү үүрэг нь тухайн дүүрэг дүүргийн үйл ажиллагаанд журам, бүтэц, хуваарилалт, үе дамжсан тэгш байдлыг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тодорхойлсон үүрэг хариуцлага юм.

®ТЭСВЭРТЭЙ БАЙДАЛ

Энэхүү үүрэг нь тухайн дүүрэг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн стресс, цочролыг хэрхэн даван туулахыг тодорхойлсон үүрэг хариуцлага юм.

®УУР АМЬСГАЛЫГ ХАМГААЛАХ

Энэхүү үүрэг нь тухайн дүүрэг нүүрстөрөгчийг саармагжуулах замыг хэрхэн бий болгохыг тодорхойлсон үүрэг хариуцлага юм.


 

Powered by Froala Editor

Сошиалаар түгээх: