Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Улсын Их Хурлын сонгуулийн зурагт самбар байршуулах байршлыг баталж олон нийтэд мэдээлж байна.

Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Улсын Их Хурлын сонгуулийн зурагт самбар байршуулах байршлыг баталж олон нийтэд мэдээлж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 41.3-т заасны дагуу Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Улсын Их Хурлын сонгуулийн зурагт самбар байршуулах байршлыг баталж олон нийтэд мэдээлж байна.


Powered by Froala Editor

Сошиалаар түгээх: